© 2016 © nww24.pl

ksiazki jana kaczkowskiego

Oni nie mają z reguły takie jak -developed zawodu księgowego, jak, powiedzmy, Indonezja. "

Ponadto, istnieją obawy, że "MSSF ustala szczegółowe zasady i mniej ograniczony branżowych wytycznych" niż US GAAP, która stała się podstawą jakości w normach finansowych. Ubezpieczenie i przemysł wydobywczy jest najlepszym przykładem, gdzie istnieje wytyczne USA GAAP i MSSF jest niewystarczające. Innym problemem jest to, że firmy amerykańskie z minimalnymi więzi międzynarodowych nie mogą znaleźć to odpowiednie do przygotowania sprawozdań finansowych MSSF. Może to również prowadzić do rozbieżności w raportach. W pewnym sensie, zgłaszanie danych może być zagrożona, przyczyniając się do tak zwanego "oderwaniu od wyników wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i rzeczywistością gospodarczą, który jest podstawą transakcji, które są rozliczane," jak donosi Dzisiaj o rachunkowości , Inne kluczowe ograniczenia MSSF obejmują następujące elementy:

1) nie zezwala Ostatnie in, first out (LIFO).

2) wykorzystuje metodę jednego kroku dla odpisów aktualizujących zamiast metody dwuetapowej stosowanych w amerykańskim GAAP, co odpisy bardziej prawdopodobne.

3) wymaga aktywowania kosztów rozwoju są spełnione gdy pewne kryteria kwalifikacyjne. USA GAAP wymaga zazwyczaj koszty rozwoju mają być rozliczane w momencie ich poniesienia, z wyjątkiem kosztów związanych z rozwojem oprogramowania komputerowego, dla których wymagana jest kapitalizacja po spełnieniu określonych kryteriów.

Oprócz prostego raportowania finansowego, MSSF mogą bezpośrednio wpływać jak firma krajowa biegnie swoich systemów informatycznych, wymagania w zakresie sprawozdawczości podatkowej, sprawozdawczości wewnętrznej, dane dotyczące skuteczności i śledzenie rekompensaty w formie akcji.

Innym trudnym zadaniem przejścia na MSSF jest coraz FASB, IASB oraz inne normy krajowej ustawiaczy, aby uzgodnić warunki.

Wpis zawdzięczamy