© 2016 © nww24.pl

andrews virginia c ksiazki

andrews virginia c ksiazki
Mogą one również pomóc analizować zaległych długów za bilans.

Pozorny straty można zaradzić poprzez priorytetowe traktowanie długów zależności od okresu, gdy okres zalegania. Twój bilans pokaże je jako należność, ale analizując swoją Aging raport, dostaniesz lepsze wyobrażenie o tym, jak bardzo jest spóźniona z klientami i na jak długo.

Walne Ledger

Zasadniczo, General Ledger posiada rejestr każdej transakcji finansowej przeprowadzonej przez firmę. Walne Ledger prawdopodobnie powiązana z innymi pomocniczymi, tak że, na przykład, należności zostaną zawarł należności subledger, a gdy wypłacona, transakcja zostanie wprowadzone do księgi kasowej. Każdy z tych wpisów pojawi się również w skonsolidowanym General Ledger.

Walne Ledger będzie utrzymywać uruchomiony rejestr kredytów i debetów plus systemem równowagi. Zapewnia wewnętrzną ścieżkę audytu wszystkich transakcji finansowej przeprowadzonej i jest źródłem transakcji ujętych w rachunku zysków i strat oraz bilans. W przypadku rozbieżności, takich jak podwójne fakturowanie i niezapłaconych rachunków, General Ledger zostaną wykorzystane do śledzenia transakcji oraz kwot zaangażowanych.

Zrozumienia sprawozdań finansowych, takich jak te jest niezbędna dla każdego, kto działa firma, duża czy mała. Bez takiego zrozumienia to będzie trudne do analizy stanu finansowego firmy, albo przewidywania potencjalnych problemów. Każdy z tych czterech różnych form zapisu finansowego oraz sprawozdania są ważne pod warunkiem odpowiedniego rekordu i źródło analizy wartości i potencjału firmy.

Wpis zawdzięczamy