© 2016 © nww24.pl

ksiazki warte przeczytania

ksiazki warte przeczytania

Prowadzenie biznesmeni zrozumienia sprawozdań finansowych

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej, czy to online lub offline, zrozumienia sprawozdań finansowych jest kluczową umiejętnością, jeśli chcesz być w stanie zidentyfikować swoje mocne i słabe strony. Sprawozdanie finansowe może zaoferować wiele informacji o działalności gospodarczej, jeżeli zostali przeszkoleni, aby je odczytać prawidłowo.

Zrozumienie sprawozdań finansowych jest wyraźnie różny od ich analizy, i trzeba mieć tę wiedzę, aby móc funkcjonować prawidłowo i biznesu utrzymują dotyk dla jego rozwoju. Istnieje kilka rodzajów skutków finansowych zaangażowanych w prowadzenia działalności gospodarczej, główne z nich są Aging raportów, zysków i strat, sprawozdanie, General Ledger oraz bilans.

Każde z nich jest ważne w śledzenie stanu finansowego firmy:

Bilans

Bilans przedstawia obraz aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przedsiębiorstwa w określonym czasie, zazwyczaj w określonym terminie na koniec każdego roku obrotowego.

Aktywa: Aktualny i stacjonarnych

Aktywa trwałe: te, które mogą być realizowane w gotówce lub wykorzystane na spłatę bieżących zobowiązań stosunkowo szybko, zazwyczaj w ciągu jednego roku. Przykładami są aktywa pieniężne, rachunki bankowe, należności, zapasów i wszelkie rozliczenia międzyokresowe z tytułu usług, które zostaną dostarczone w ciągu roku.

Trwałych: aktywa, które nie mogą być łatwo zamienione na gotówkę, takie jak nieruchomości, maszyn i urządzeń, aktywa biologiczne (roślin i zwierząt), niektóre inwestycje i inne, które są amortyzowane przez dłuższy okres czasu.

Zadłużenie:

Zobowiązanie to obowiązek wynikający z przeszłych transakcji i nie przewidywane przyszłe transakcje. Rozstrzyganie takich obowiązków może obejmować wykorzystanie zasobów. Przykłady zobowiązań są rachunki do zapłacenia, obecne i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku oraz aktywa, weksle i płatności otrzymywane przez klientów usług jeszcze zostać dostarczone.

Wpis zawdzięczamy