© 2016 © nww24.pl

ksiazki cwiczenia fizyczne

ksiazki cwiczenia fizyczne

Przegląd Sarbanes Oxley

W dniu 30 lipca 2002 roku, Prezydent Bush podpisał i zatwierdziła ustawę Sarbanes Oxley. Następnie ten akt został przekazany procesów sprawozdawczości finansowej. Ten artykuł ma na celu zapoznanie Cię z zasadami ustawy Sarbanes Oxley. W tym artykule znajdziesz przegląd Sarbanes Oxley.

Dzięki realizacji tej ustawy, Kongres jest teraz w stanie dokonać pewnych zmian w procesie raportowania finansowego w świecie wielkich korporacji. Do głównych zmian należą certyfikacji przez funkcjonariuszy w czasie rzeczywistym i ujawniania informacji. Akt ten stara się, aby polityki i działalności spółek publicznych przejrzystych i zwiększyć niezależność spółek, jak również emitentów.

ksiazki cwiczenia fizyczne

SEC przychodzi również przedmiotem regularnych przeglądów w celu zapewnienia jej dynamikę. Jest to konieczne do spełnienia nowych wymogów komitetu audytu dla każdej firmy. Jest nowy zakaz pożyczek i niektórych transakcji dla kadry kierowniczej i funkcjonariuszy audytu spółek publicznych.

W dniu 26 kwietnia 2003 roku, SEC nakazał NYSE i NASDAQ, aby ograniczyć listę spółce publicznej, której Komitet Audytu nie spełnia wyżej wspomniane nowe wymogi, które mają tendencję do wpływu na termin rewident, nadzór i odszkodowania. Głębokości w analizie Sarbanes Oxley wynika, że ??konieczne jest, aby komisja rewizyjna powinna mieć dyrektorów, które są niezależne. Zgodnie z tą polityką, certyfikacja od prezesów i dyrektorów finansowych jest wymagane w każdym raporcie.

Raport powinien poświadczyć sprawozdań finansowych zgodnych z sekcji 13 (a) i 15 (d) Ustawy o Papierach Wartościowych i Giełd. W przypadku nieprawdziwe certyfikatu jest przekazywana, funkcjonariusze certyfikujące będą karane kwotą 1.000.000 $ lub 10 lat pozbawienia wolności albo obu. Dla chętnych naruszenie przepisów i kodeksów, oficer certyfikujących mogą być karane $ 5.000.000 lub 20 lat pozbawienia wolności albo obu.

Wpis zawdzięczamy